select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 61 от АПК

Съобщение до Обединение по ЗЗД "ЕЛИКС КОРЕКТ" - изх. № 53.1016-2/30.05.2013 г.

Съобщение до Милен Валериев Таурски - изх. № 94 - М.10 30 -1/2 /06.02.2018 г.

Съобщение до Наталия Тодорова Маринова

Съобщение заповед 216, кв.33 с. Галатин до Мартин Петков, Стефка Петкова

Съобщение заповед 216, кв.33 с. Галатин Венцислав Лалов, Ивайло Петков, Татяна Гуторанова