select language:     Български English

Съобщения по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

№ ПВЗ-00061, гр. Плевен, 06.12.2011 год., публикувано на 08.12.2011 год.

№ ПВЗ-00068, гр. Плевен, 28.10.2014 г. - публикувано на 30.10.2014 г.

№ ПФ3-00140/31.03.2015 г. - публикувано на 01.04.2015 г.

№ ПВ3- 00141/31.03.2015 г. - публикувано на 01.04.2015 г.

№ ПВЗ - 0094/ .10.2015 г. - публикувано на 07.10.2015 г.

№ ПВЗ - 00063/10.11.2016 г. - публикувано на 11.11.2016 г.

№ ПВЗ - 00086/23.11.2016 г. - публикувано на 24.11.2016 г.

№ ПВ3 - 00076/16.08.2017г. - публикуване на 17.08.2017г

ПВЗ- публикушане на 11.02.2019г.

Съобщение по чл. 62а от Закона за водите - публикувано на 27.09.2023г.