select language:     Български English

Състезание по Тенис на маса за деца организира МКБППМН

  „Тенис на маса" за деца

На 28 август 2017 г. се проведе състезание по „Тенис на маса”, организирано от  Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Криводол.

В състезанието взеха участие деца на възраст от 10 до 18 години.  Под ръководството на обществените възпитатели Мария Крумова, Йорданка Христова, Геновева Стаменова и Ивалина Георгиева  децата демонстрираха спортните си умения.

В индивидуалната надпревара победител стана Георги Ангелов Венциславов . На второ място се класира Борислав Тошев Борисов и на трето място Кирил Сашков Захарив.

Наградният фонд е осигурен от спонсори: Славей Славеев-гр.София, Анна Димчева Банчева - гр.София, Момчил Димитров Петров –гр.София и Христина Комитска от гр.Криводол. За състезателите бяха осигурени лакомства от „Био фарминг“ ЕООД и  Малин Тончев от с.Ракево.

Грамотите и наградите на победителите и участниците връчи Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия.

МКБППМН изказва огромна благодарност на всички дарители, осигурили радост на криводолските деца. Предстои на 4 септември турнир по „Шах“.