select language:     Български English

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на Община Криводол, съгласно чл. 26, а