select language:     Български English

Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДОЛ от 01.01.2024 г.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДОЛ от 01.01.2020 г.

 
Устройствен правилник на Общинска администрация Криводол