212 Botunia                              13 Lesura 

213 Glavaci                              51 Galatin 12 i 13

214 Pudria                                52 Rakevo 12 i 13

229 Dobrusha                           54 Golemo Babino 12 i 13

232 Kravoder                             55 Urovene

402 Baurene                              56 Krivodol 12 i 13

403 Osen

404 Gradeshnica

405 Furen