„ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР.ВРАЦА” - публикуван на 07.08.2013 г.

„ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ.”СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР.ВРАЦА”

Обявление

ПУП

Обявление 128, ал.2 ПУП кв.47, кв.164, кв.81 Криводол
16.02.2023 11:52
Изтегли
Изменение на ПУП-ПП и план схема за ел.захранване на ЛКВ "Манастирище
06.03.2023 14:09
Изтегли