select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2021 г.

Уведомление за намерението на Община Криводол  да се въведе задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните деца - публикувано на 25.02.2021 г.

Проект на Програма за опазване на околната среда - Криводол 2020-2025 г. - публикуван на 11.01.2021 г.

Приложение - Лечебни растения Криводол

Приложение - Програма за опазване на почвите