Решения на Общински съвет от 10.11.2005 год.
15.03.2012 10:31
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 29.12.2005 г
15.03.2012 10:32
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИВОДОЛ ОТ 28.02.2006 г.
15.03.2012 10:32
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 28.04.2006 г.
15.03.2012 10:34
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 30.05.2006 г.
18.03.2012 02:27
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 14.07.2006 г.
18.03.2012 02:29
Изтегли
Решения на Общински съвет – гр. Криводол от 31.03.2006 г.
18.03.2012 02:32
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 21.12.2006 г
18.03.2012 02:33
Изтегли
Решения №№ 341 до 353
18.03.2012 02:35
Изтегли
Решения №№ 354 до 366
18.03.2012 02:35
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол - 31.05.2007 год.
18.03.2012 02:38
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол м. юли 2007 год.
18.03.2012 02:40
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 16.01.2008 г.
18.03.2012 02:41
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ ОТ 18.04.2008 г.
18.03.2012 02:42
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 23.05.2008 г.
18.03.2012 02:43
Изтегли
Решения на ОбС – Криводол от 23.06.2008 г.
18.03.2012 02:46
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ ОТ 22.08.2008 г.
18.03.2012 02:47
Изтегли
РEШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 03.10.2008 г.
18.03.2012 02:48
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ ОТ 21.11.2008 г.
18.03.2012 02:49
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 23.12.2008 г.
18.03.2012 02:50
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 29.01.2009 г.
18.03.2012 02:51
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 27.02.2009 г.
18.03.2012 02:51
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол от 20.03.2009 г.
18.03.2012 02:53
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 30.04.2009 г.
18.03.2012 02:54
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ - 19.06.2009 г.
18.03.2012 02:55
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 24.07.2009 г.
18.03.2012 02:55
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол от 28.08.2009 г.
18.03.2012 02:59
Изтегли
Решения на Общински съвет – Криводол от 30.09.2009 г.
18.03.2012 02:59
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 30.10.2009 г.
18.03.2012 03:01
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол от 30.11.2009 год.

18.03.2012 03:02
Изтегли
Решения на Общински съвет Криводол от 29.01.2010 г.
18.03.2012 03:03
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 26.02.2010 г.
18.03.2012 03:06
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 19.03.2010 г.
18.03.2012 03:06
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРИВОДОЛ от 30.04.2010 г.
18.03.2012 03:08
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 28.05.2010 г.
18.03.2012 03:10
Изтегли
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРИВОДОЛ от 29.06.2010 г.
18.03.2012 03:10
Изтегли