Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост, във връзка с Решения № 222 и № 223 на ОбС - Криводол

Публично оповестен конкурс за отдване под наем на публична общинска собственост без промяна на предназначението за срок до 10 години

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ в Община Криводол, (ливади за стопанска 2012-2013 г.) и (ниви за стопанска 2013-2014 г.), за срок от 1 /една/година

Провеждането на публично оповестен конкурс за отдване под наем на публична общинска собственост без промяна на предназначението за срок до 10 години

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдване под наем на публична общинска собственост без промяна на предназначението за срок от 10 години

Публично оповестен конкурс за продажба на частна общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери – публична общинска собственост за срок от 1 /една/ година за индивидуално ползване на животновъди, отглеждащи пасищни животни - на 18.10.2013 г.

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост - на 05.11.2013 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост - на21.03.2014  год

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери – публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години /стоп.2013-2018г/

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери – земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за срок от 1 /една/ година /стоп.2013-2014г/

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ливади - земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ частна общинска за срок от за срок от 1 /една/ стопанска година /стоп. 2013-2014г/

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ливади - частна общинска за срок от 5 /пет стопански/ години /стоп. 2013-2018г/

Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

Обява - провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Ботуня

Обява -провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост - Главаци, Криводол, Фурен

Обява - публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост - 10.02.2015 г.

Обява - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост - 05.03.2015 г.

Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост - 16.04.2015 г.

Обява - Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за прехвърляне право на собственост едновременно върху два общински недвижими имота – частна общинска собственост за изграждане на автогара

Обява - Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост. - 07.12.2015 г.

Обява - Откривам процедури по провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост. - 08.12.2015 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим  имот –частна общинска собственост

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с. Ботуня - 23.06.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с. Краводер  - 23.06.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с. Ракево - 23.06.2016 г.

Публично оповестен конкурс за отдване под аренда на Общинска земя - с. Галатин  - 15.07.2016 г.

Публично оповестен конкурс за отдване под наем с. Осен -11.10.2016 г.

Публично оповестен конкурс за отдване под наем с. Галатин - 11.10.2016 г.

Публично оповестен конкурс за отдване под наем с. Лесура - 11.10.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с. Ботуня - 11.10.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с. Баурене - 11.10.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост с. Пудрия - 17.10.2016 г.

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост с. Галатин - 19.05.2017 г.

Обява - провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Главаци 2017г.

Обява - провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Градешница 2017г.

Обява - провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Галатин 2017г.

Заповед за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в с.Галатин на 17 април 2018г.

Заповед за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в с.Градешница на 17 април 2018г.

ОБЯВА за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в с.Галатин на 17 април 2018г.

ОБЯВА за провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в с.Градешница на 17 април 2018г.

 

Обява - Откривам процедура по провеждане на публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение - частна общинска собственост 2018г.

Провеждане на процедура за избор на оператор на язовирна стена в с.Главаци на  10.07.2018

Oбява за откриване на процедура в с.Главаци  2018г

Обява за публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена 2018г.

Обява за публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена с.Ракево 2018г.

ОБЯВИ И ТЪРГОВЕ - 2019г.

Процедура за избор на оператор на язовирна стена с.Пудрия и с.Краводер

Процедура за избор на оператор на язовирна стена с.Ракево

Обява за откриване на процедура в гр.Криводол

Обява за откриване на процедура в с.Ботуня

Обява за откриване на процедура в гр.Криводол

Обява за откриване на процедура в гр.Криводол

Обява за откриване на процедура в гр.Криводол

Обява за откриване на процедура в с.Градешница

Обява публичен търг - с.Ракево

Обява публичен търг- с.Градешница

Обява за откриване на процедура поликлиника

Обява за откриване на процедура в с.  ГАЛАТИН

Обява за откриване на процедура в гр.  КРИВОДОЛ


Обява за откриване на процедура Галатин Осен

Търг

Търг1


Обява за откриване на процедура Смесен магазин