select language:     Български English

Вътрешни документи 1

План за действие за 2023 г. по изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Криводол за периода 2022-2027 г.
размер: 97 KB
Програма за развитие на читалищната дейност през 2023 г.
размер: 2829 KB
Годишен план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Криводол 2022 г.
размер: 54 KB
План за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Криводол за периода 2022- 2024 година
размер: 31 KB
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Криводол за периода 2022- 2024 година
размер: 1635 KB
Програма за развитие на туризма в община Криводол за периода 2022-2027 г.
размер: 5067 KB
Програма за развитие на читалищната дейност през 2022 г. в Община Криводол
размер: 1121 KB
План за действие на Община Криводол в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и друг
размер: 151 KB