ВАЖНО С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  07.11.2023 12:23  
ВАЖНО С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.11.2023г. за времето от 11.00ч до 11.30ч. ще се проведат функционални тестове на Единната спасителна система чрез задействане на новопоставените сирени на територията на гр. Криводол .Ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали. Без паника - това ще е само тест на системата за ранно предупреждение.