Проект за бюджет на община Криводол за 2024 г.

  12.01.2024 11:49  
Проект   за бюджет на  община Криводол за  2024 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2024 година .


Обсъждането ще се проведе на 19.01.2024 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината. 
Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: krivodol@mbox.is-bg.net

Проект за бюджет 2024 г.

Рамка ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024 г.