СЪОБЩЕНИЕ -„ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ“

  20.02.2024 09:06  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪМ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

ИНФОРМИРА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕНАТА НА 18.01.2024Г. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 2/ДВА/ БРОЯ „ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ“, ЧЕ НА 21.02.2024Г. ОТ 11,00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБЕСЕДВАНЕ /ИНТЕРВЮ/.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ