ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и ДГ „Калина Малина“ с. Ракево бяха наградени от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието Враца.

  28.05.2024 11:53  
ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и ДГ „Калина Малина“ с. Ракево бяха наградени от Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието Враца.

Регионално управление на образованието Враца връчи почетни отличия по повод 24 Май – Деня на светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Престижните награди бяха връчени на Директорите на двете учебни заведения от Община Криводол г-жа Илиана Георгиева – директор на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и г-жа Гергана Димитрова – директор на ДГ „Калина Малина“ с. Ракево  от г-жа Лорета Колева – началник на РУО Враца за действено, отговорно и ефективно управление на образователната институция, както и за създаване на благоприятна и приобщаваща среда за учениците от уязвими групи.