Обявени са 106 вакантни длъжности за матроси във Военоморските сили

  03.06.2024 11:40  
 Обявени са 106 вакантни длъжности за матроси във Военоморските сили

О Б Я В А

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

 

 КЪМ ОБЩИНАТА

 

ИНФОРМИРА

 

На основание заповед № РД-01-163/17.05.2024 г. и обява с рег. № 3042/28.05.2024 г. на командира на Военноморските сили, са обявени 106 (сто и шест) вакантни  длъжности за матроси след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования от състава на ВМС, както следва:

 

 • Военно формирование 56080 – Варна;
 • Военно формирование 28580 – Варна;
 • Военно формирование 38920 – Варна;
 • Военно формирование 22580 – Приселци;
 • Военно формирование 28430 – Варна;
 • Военно формирование 38010 – Варна;
 • Военно формирование 26800 – Варна;
 • Военно формирование 54830 – Варна;
 • Военно формирование 34410 – Варна;
 • Военно формирование 32300 – Варна;
 • Военни формирования 18360; 22480 и 32890 – Бургас.
 •  

Приемането на документи на кандидатите се извършва

 

 до 03.07.2024 г., включително.

 

За  информация и подаване на документи:

 

 Офис за военен отчет в общината 

Експерт в ОВО – Пламен Лалов - тел.: 0889016003

 или

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН-ВРАЦА

гр. Враца, ул. „Алеко Константинов“ № 10,

тел.: (092)624044 /вътр. 245 и 246/ или тел.: 0884541327