select language:     Български English

Документи

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 23 по Протокол
размер: 74 KB
Годишен план с правила за паша за стопанска 2020-2021 г.
размер: 150 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г., приета с Решение № 23 по Протокол
размер: 63 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2020 г.
размер: 455 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г., приета с Решение № 445 по Протокол
размер: 59 KB
Годишен план за паша, във връзка с предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Криводол за стопанска 2019/2020
размер: 152 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г.
размер: 453 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г., приета с Решение №342 по Протокол
размер: 77 KB