select language:     Български English

Документи

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г., приета с Решение № 408 по Протоко
размер: 87 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.
размер: 88 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г., приета с Решение № 408 по Протоко
размер: 89 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г., приета с Решение № 408 по Протоко
размер: 88 KB
Годишен план за паша за стопанската 2023/2024 г.
размер: 121 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.
размер: 400 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 80 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 82 KB