select language:     Български English

Документи

Годишен план за паша за стопанската 2023/2024 г.
размер: 121 KB
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2023 г.
размер: 391 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 80 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 82 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 83 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 77 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 79 KB
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 г., приета с Решение № 268 по Протокол
размер: 81 KB