ПЛАН СМЕТКА 2024
03.04.2024 10:41
Изтегли
Дългосрочна програма за възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2023 - 2033 г
22.12.2023 10:05
Изтегли
Програма за енергийна ефективност на Община Криводол за периода 2023 – 2030 г.
12.10.2023 08:44
Изтегли
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол 2023 - 2026 г.
17.08.2023 08:45
Изтегли
План-сметка на Община Криводол за 2023 г.
23.02.2023 08:47
Изтегли
План-сметка на Община Криводол за 2022 г.
21.12.2021 08:48
Изтегли
План-сметка на Община Криводол за 2021 г.
18.01.2021 08:49
Изтегли
Програма за управление на отпадъците на Община Криводол за период на действие 2019 – 2020 г.
18.08.2020 08:58
Изтегли
Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Криводол 2019 – 2022 г.
03.01.2020 08:59
Изтегли
План-сметка на Община Криводол за 2020 г.
03.01.2020 09:00
Изтегли
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол 2019-2022 г.
30.08.2019 09:04
Изтегли

27.04.2017 09:06
Изтегли
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол – 2017 – 2020 г.
01.03.2017 09:07
Изтегли
Програма за организация, контрол и провеждане на дезинсекция, дератизация ...
31.03.2015 09:10
Изтегли

09.07.2013 09:12
Изтегли
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2012-2015
03.12.2012 09:15
Изтегли
Общинска програма за управление на отпадъците 2012-2015 г.
25.06.2012 09:16
Изтегли

19.06.2012 09:17
Изтегли