select language:     Български English

Заповеди на Областен управител за върнати за ново обсъждане решения на ОбС

                    2016 г.

Заповед №ПО-07-4 от 11.03.2016 г.

Заповед №ПО-07-5 от 31.03.2016 г.

Заповед №ПО-07-9 от 13.04.2016 г.

Заповед №ПО-07-15 от 04.08.2016 г.

Заповед №ПО-07-16 от 04.08.2016 г.

Заповед №ПО-07-19 от 07.10.2016 г.

                       2017 г.

Заповед № ПО-07-11 от 09.05.2017 г.

Заповед № ПО-07-17 от 09.08.2017 г.

Заповед № ПО-07-18 от 01.09.2017 г.

Заповед № ПО-07-19 от 06.10.2017 г.

                       2018 г.

Заповед № ПО-07-2 от 16.04.2018 г.

                       2019 г.

Заповед № ПО-07-2 от 04.07.2019 г.

                      2020 г.

Заповед № ПО-07-10 от 10.09.2020 г.

                           2021 г.

Заповед  № ПО-07-1 от 05.02.2021 г

Заповед  № ПО-07-2 от 05.02.2021 г

                       2023 г.

Заповед № ПО-07-3 от 13.03.2023 г

Заповед № ПО-07-6 от 09.08.2023 г.