Община Криводол организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година .

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община

 10.08.2023 09:33    

График за провеждане на срещи с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2023/2024г. в землищата на Община Криво

На основание чл. 72б, ал. 2 и чл. 4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ, Обявявам график за про

 03.08.2023 11:36    

ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГРАД КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ Л

 03.08.2023 11:35    

В гр. Криводол ще бъдат изградена нова система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

В гр. Криводол ще бъдат изградена нова система за ранно предупреждение и оповестяване на населението  

 03.08.2023 06:56    

Обява за 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти

ОБЯВА 1 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪ

 02.08.2023 06:49    

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца

ОБЯВА        С Решение № 475

 18.07.2023 05:31    

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

  ДО

 14.07.2023 07:29    

Съобщение за публично обсъждане Природен парк "Врачански Балкан"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 07.07.2023 06:12    

Започна изграждането на Нов филиал за СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ в гр. Криводол

Започна изгражд

 05.07.2023 08:53    

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява 114 свободни места.

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед № РД-754/22.06.202

 03.07.2023 11:15    

Анкета

Харесвате ли новия сайт на Община Криводол?


Резултати