ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 17.11.2023г. за времето от 11.00ч до 11.30ч. ще се проведат функционални тестове на Единната спасителна система чр

 07.11.2023 12:25    

ВАЖНО С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.11.2023г. за времето от 11.00ч до 11.30ч. ще се проведат функционални тестове на Единната спасителна система чр

 07.11.2023 12:23    

Предстоящи тестове на системата BG-ALERT

През м. ноември 2023 г. предстоят тестове на системата BG-ALERT. Целта на тестовете е проверка функционирането н

 03.11.2023 07:28    

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ КЪМ 26.10.2023г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ КЪМ 26.10.2023г.   Поради зачестилите спекулации по врем

 26.10.2023 07:21    

Електронна брошура с подробна информация във връзка с гласуването

Информираме Ви, че има изготвена и публикувана интерактивна електронна брошура с много подробна информация във връзка

 20.10.2023 10:16    

Анкета към заинтересованите родители по отношение на употребата на психоактивни вещества от малолетни и непълнолетни лица.

Предоставяме линк към анкетата която е насочена към заинтересованите родители по отношение на употребата на псих

 18.10.2023 07:59    

Списък с класираните кандидати по проект BG05SFPR002-2.003-0033-C01 „Бъдеще за децата на община Криводол


 17.10.2023 13:49    

Списък на допуснатите до интервю кандидати по Проект BG05SFPR002-2.003-0033-C01 „Бъдеще за децата на община Криводол‘


 16.10.2023 08:24    

Обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници

О Б Я В А  

 15.10.2023 09:03    

Обявени 19 вакантни длъжности за сержанти/старшини оркестранти

О Б Я В А  

 15.10.2023 09:01    

Анкета

Харесвате ли новия сайт на Община Криводол?


Резултати