Обява - Публично обсъждане на Национална карта за СУ

В рамките на срока по чл. 48, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133/06.04.2021 г

 11.10.2023 13:18    

Покана съвет СУ- и заинтересовани страни за обсъждане на Национална карта

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ

 11.10.2023 13:16    

Покана съвет СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ

 11.10.2023 13:15    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Днес, (дата 2023 г.), на основание чл. 20, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване

 27.09.2023 13:23    

Процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи по Проект BG05SFPR002-2.003-0033-C0

Oбщина Криводол, в качеството си на бенефициент по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ за дире

 21.09.2023 10:40    

Кмета на Община Криводол г-н Христо Доков, подписа договор за ремонт на улици в населени места на територията на Община Криводол

На 18.09.2023г. кмета на община Криводол Христо Доков, подписа Административен договор за предоставяне на без

 19.09.2023 12:23    

Стартира проект „Бъдеще за децата на Община Криводол“


 19.09.2023 06:54    

Поздравителен адрес по случай деня на град Криводол

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Скъпи съграждани и гости,    За мен е чест и удоволствие да Ви позд

 29.08.2023 05:20    

Покана за обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2022 г.

ПОКАНА       На осно

 16.08.2023 06:16    

Христо Доков кмет на Община Криводол-поднови автопарка на Домашен социален патронаж чрез закупен нов специализиран автомобил

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ   Христо Доков кмет на Община Криводол-поднов

 10.08.2023 09:57    

Анкета

Харесвате ли новия сайт на Община Криводол?


Резултати