select language:     Български English

Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и 2 от ЗУТ

Заповед № 361/15.10.2008 г.  - Одобрен ПУП/ПРЗ за п.и. 000709 от КВС Криводол

Заповед № 399/18.07.2014 и ПУП - с. Лесура

Заповед № 464/22.08.2014 и ПУП - с. Краводер

Заповед № 498/09.09.2014 и ПУП - с. Добруша

Заповед № 600/24.10.2014 и ПУП - с. Големо Бабино

Заповед № 685/05.12.2014 г.

Заповед № 277/19.06.2015 г. и ПУП - с. Краводер

Заповед №38 /05.02.2016 г. и ПУП - с. Главаци